Med 2013 har vi lagt nok et godt og innholdsrikt år bak oss. Våre medlemmer trives. Vi er sammen på stadig flere ulike arenaer, hvor gode bånd knyttes på tvers av alder og andre ulikheter. Vårt mål er at alle skal oppleve at de er inkludert og verdifulle i vårt fellesskap. Våre aktivitetstilbud gir alle, uavhengig av alder, kjønn, helse og kulturell bakgrunn, anledning til å delta. Spesielt barn og unge skal ha et tilbud som er tilpasset deres interesser og evner.

Spareplanen vår går videre med uforminsket styrke. Vi opplever stor begeistring fra unge og eldre som ønsker å bidra, både med arbeidsinnsats og økonomiske midler. En ekte giverglede preger de som vil gjøre noe godt for andre og for fellesskapet. Vår styrke er ikke noen få ressurssterke eller velstående, men det at vi løfter i flokk. Det skaper verdier, både materielle og åndelige.

Jeg vil takke alle medlemmer hjertelig for innsatsen i 2013, og ønske lykke til videre i den oppgave hver enkelt har i sine familier, i menighetslivet og på andre områder.

 

Trond 220x280