Barna – medvirkende på egne premisser

Søndagsskolen er inndelt i to aldersgrupper, en for barn fra 4-6 år, og en for barn fra 7-12 år. På hver gruppe er det rundt 50 glade og energiske barn, og 10 entusiastiske medarbeidere. Hver søndagskole varer 45 minutter.

Søndagsskolen er en arena hvor barna trives og får gode opplevelser sammen med andre barn. Barna har omsorgsfulle ledere som tar dem på alvor. Søndagskolen legger grunnlaget for nye erfaringer og kunnskap innen den kristne barnetro. Søndagsskolen bygger bro mellom Bibelen og barnas hverdag, og inspirerer dem til å ta vare på de gode, kristelige verdiene i livet. Temaer som respekt, mobbing, raushet, omtenksomhet og barmhjertighet tas jevnlig opp.

[justified_image_grid preset=11 image_categories=sondagsskolen]


Les mer om barnas prosjekter
Les om Aktivitetsklubben Eiker