Et meningsfullt fellesskap

Våre søndagsmøter er preget av undervisning og oppmuntring i vår kristne tro. Her kommer gjerne 300-400 personer i alle aldre, med en betydelig overvekt av barn og ungdom. De siste 45 minuttene av møtet har barna i alderen 4-12 år søndagsskole i egne lokaler. Vi legger stor vekt på at våre samlinger skal være gode møteplasser for alle aldersgrupper, og spesielt at barn og ungdom skal oppleve godhet og frihet i trygge omgivelser. Etter møtene er det ofte et kafétilbud som gir rom for uformelt fellesskap for de voksne, mens barna leker og ungdommen kan utfolde seg i gymsalen.

I løpet av 2013 har vi også hatt en rekke fester og arrangementer som er inspirerende for både gammel og ung. Alt fra høytidelige bryllup med oppdekking og god servering, til feiring av nasjonaldagen, julearrangementer og inspirasjonsfester med fokus på spareplanen. Vi gir god plass til kulturelle innslag som viser kreativiteten og mangfoldet blant medlemmene. Her får også barn og ungdom en arena hvor de kan bruke sine evner til glede for andre.

[justified_image_grid preset=11 image_categories=”moter-og-fester”]