Regnskap 2013

Regnskapsrapporter for BKM Eiker for 2013 kan leses ved å klikke på bildene nedenfor.

Årsregnskap forside årsberetning     Årsregnskap forside resultatregnskap     Årsregnskap forside noter