Styret i BKM Eiker

Portrett Svein Arne 220x280   Portrett Herman 220x280   Portrett Runi 220x280   Portrett Marit 220x280

Styret i BKM Eiker har som hovedoppgave å sørge for at menigheten har gode rammebetingelser for virksomheten, og en sunn og robust økonomi.

Menighetens virksomhet finansieres av frivillige gaver, som har en økning på 10 % fra i fjor. Oppslutningen om å gi et fast bidrag til drift hver måned er stor, og stadig kommer det nye med på denne ordningen.

Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i 2013. Målet for 2014 er å bygge videre på den solide økonomiske plattformen som er etablert de siste årene. Vi vil også arbeide aktivt for å fange opp nye behov, så vi kan være i forkant med å utvikle nye aktiviteter og tjenester til medlemmenes beste, fra den yngste til den eldste!

Styret vil takke alle som i 2013 har lagt ned stor frivillig arbeidsinnsats. Alt fra aktivitetsleder til regnskapsmedarbeidere og personalet på kjøkkenet, for å nevne noen. Det er denne innsatsen som er ryggraden i den virksomheten vi driver, og som sørger for at alt fungerer på en god måte.