Trosopplæring – med undring og ny kunnskap

Trosopplæringen er et tilbud til jenter og gutter det året de fyller 15 år. Opplæringen gir også rom for nysgjerrighet, undring og dialog rundt små og store spørsmål, og viktige eksistensielle livsvalg.

[justified_image_grid preset=11 image_categories=bu]

9 jenter og 7 gutter deltok på BU i 2013. Fra januar til april var det 10 samlinger, der ulike temaer ble belyst gjennom samtaler, film og oppgaver relatert til ungdommenes egen hverdag. I løpet av semesteret besøkte elevene også BCCs historiske senter på Brunstad. Her fikk de et innblikk i menighetens historie, verdigrunnlag og bibelforståelse. Det har også blitt en tradisjon med en temakveld om Israel fra en Bibelsk innfallsvinkel, med et historisk og kulturelt tilsnitt.

Et annet av høydepunktene er tradisjonen med helgtur til Sørli Kurs og Feriested i Holleia, med action, sosialt samvær og samtaler ved bålet og ved matbordet på kveldene. Trosopplæringen avsluttes med en stor fest i begynnelsen av mai. I 2013 deltok ca 300 av deltakernes familiemedlemmer og venner på denne festen. Festen med det tradisjonelle gavedrysset som fulgte den, bidro til en høytidelig og minnerik markering for ungdommene.