Vekst og visjoner

BKM Eiker utvikler seg kontinuerlig både i organisering og aktivitetstilbud. Vi arbeider målrettet for å dekke alle behov, også for fremtiden. Vår ambisjon er at alle barn og ungdom skal ha et meningsfylt aktivitetstilbud. Det skal være tilpasset ulike interesser og behov, i et sunt og positivt miljø, og tuftet på kristne verdier.

De siste 15 år har antall medlemmer økt betydelig. Vekstprognosen anslår at vi er 635 personer i 2020 og 720 i 2025. For å kunne jobbe målrettet med å dekke fremtidige behov startet styret med en langtidsstrategi i 2009. Dette inkluderer også etableringen av en spareordning frem mot år 2020.

I tabellen nedenfor vises forventet vekst av medlemmer.

Print