I 2014 var det omtrent 100 barn under 12 år tilknyttet BKM Eiker. Menigheten ønsker å legge til rette for at alle disse barna kan trives og delta i virksomheten gjennom små, egen initierte prosjekter og sceneopptredener. Det å ha noe å forberede seg til, planlegge, øve på og gjennomføre bidrar til selvutvikling, og skaper tilhørighet i fellesskapet.

Denne gruppen er en levende, nær og tilstedeværende del av menighetens fokus og satsingsområde. Målet vårt er at barna skal kjenne seg sett, hørt og tatt på alvor, og vokse opp i en ramme av omsorg og kjærlighet. Barnas møteplasser er søndagskole og aktivitetsklubb, i tillegg til et mangfold av sports- og kulturaktiviteter.

Barn A 290x920

Les mer om SØNDAGSSKOLEN
Les mer om BARNAS PROSJEKTER
Les mer om SPORT OG AKTIVITETER