I 2014 var barna på søndagsskolen i BKM Eiker med i flere sceneopptredener lokalt. De bidro blant annet som barnekor i forbindelse med julefeiringen.  I desember deltok dessuten en gruppe barn fra BKM Eiker både i barnekor og som solister i den tradisjonelle konserten JULELYS, som hvert år avholdes i regi av Brunstad Christian Church på Brunstad i Vestfold.

I mai ble det arrangert basar på Fredfoss, der barna selv sto for salgsvarene. Deilig hjemmebakst og brukte og bortglemte leker fylte de kreative salgsbordene, og pengene satt løst hos velvillige kunder.

Barn B 290x920