Brunstad Kristelige Menighet Eiker (BKM Eiker), er knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC) når det gjelder tro og teologi, men er ellers både juridisk og økonomisk en selvstendig forening. I 2014 er vi fremdeles forankret i den overbevisning og lære som Hortens-mannen Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Med en overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, synliggjorde han den personlige deltakelsen i kristenlivet. Med en spesielt stor omsorg for barn og unge, ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Les mer om dette på johanoscarsmith.no og brunstad.org

BKM Eiker har røtter tilbake til 19020-tallet, men foreningen BKM Eiker ble stiftet i 1992. Mye av vår virksomhet foregår på Fredfoss i Vestfossen, på Fredfoss Kulturpark. Ved utgangen av 2014 telte vi ca 535 medlemmer og av dette er 40% under 20 år og 75% under 36 år.

JOS og bibel 03

VÅR HISTORIE

Fra begynnelsen på 1900-tallet
Menigheten i Eiker hadde sitt spede opphav i årene like før 1920, da en håndfull mennesker fattet interesse for Johan Oscar Smiths og Elias Aslaksens forkynnelse. Det dreide seg i første omgang om fem-seks søsken bosatt i Vestfossen og Hokksund, som med sine familier begynte å holde husmøter. Fra å være 20-30 venner på 20-tallet, telte flokken rundt 100 i 1970. I de første årene var det ikke behov for mer enn en liten stue for å samles, men etter hvert leide vennene mindre forsamlingslokaler til møter og distriktstevner, blant annet på Skauholt, Husmorhuset og Arbeideren i Hokksund.

1971-1986
Vårt første selveide forsamlingslokale, Industrigata i Mjøndalen, ble tatt i bruk i 1971. Lokalet hadde en sal med plass til ca 100 til møter og noe mindre til fester. I kjelleren var det toaletter, et lite kjøkken og to små rom som ble brukt til aktiviteter for barna. Eiendommen lå nære sentrum og var på størrelse med en boligtomt. I perioden 1971-1986 hadde BKM Eiker en økning fra ca 130 til ca 220 medlemmer.

1986 -2000
Vi gikk inn i en ny epoke når vi bygde vårt første forsamlingslokale på Loesmoen i Hokksund i 1986. Furuly ble et flott og moderne lokale som vi med rette var stolte av. Her fikk vi en sal som rommet ca 300 til møter og ca 250 til fester. I 2. etasje var det en mindre festsal og flere rom for aktiviteter for barna. Ute var det plass til utflukter med samfunn, grilling og ballspill. I perioden 1986-2000 hadde BKM Eiker en økning fra ca 220 til ca 340 medlemmer.

2000 –
Med kjøpet av Fredfoss i 2000 fikk vi et sted som vil dekke våre behov langt inn i fremtiden. Arbeidet med å restaurere den 10.000 kvm. store fabrikken ble også starten på tidenes dugnadsinnsats. Når første byggetrinn sto ferdig sommeren 2002 ble Fredfoss av redaktøren i Drammens Tidende omtalt som «det flotteste kulturhuset vest for Oslo». På Fredfoss har vi i dag kapasitet til ca 600 på møter og ca 500 til fester. I tillegg rommer anlegget bla. en gymsal, kinosal og et kulturverksted for barn og ungdom. Fra 2007 ble eiendommen på Fredfoss overdratt til Stiftelsen Fredfoss Kulturpark. Ved utgangen av 2014 har BKM Eiker ca 535 medlemmer.