Søndagsmøtene er BKM Eikers hovedarena for felles samlinger med hele menighetens bredde til stede; både barn, unge, voksne og eldre. På disse samlingene er fokuset satt på oppmuntring og undervisning i vår kristne troslære, formidlet blant annet gjennom bønn, sang, forkynnelse og andre, tidsaktuelle virkemidler.

Det legges vekt på at samlingene har en trygg og inkluderende form, der alle deltakere kjenner seg ivaretatt, og har anledning til å medvirke ut i fra forutsetningene. Derfor er det også lagt til rette for en egen del med tilpasset søndagsskole for aldersgruppen 4-12 år, og det settes av rom og tid etter møtene til uformell relasjonsbygging og lek og fysisk utfoldelse for barn og ungdom.

Felles A 290x920

I tillegg til søndagsmøtene gjennomfører også menigheten en rekke fester, arrangementer og markeringer til glede for medlemmene. Dette kan være alt fra bryllup og jubileer, til feiring av grunnlovsdagen, samling om høytider, og inspirasjonsfester av forskjellig slag. Vi gir god plass til kulturelle innslag som viser kreativiteten og mangfoldet blant medlemmene. Her finnes det passende arenaer der spesielt barn og unge har muligheter til å bruke talent og evner til glede for andre.

 

Felles B 290x920

Fester og større begivenheter 2014

I løpet av 2014 ble det arrangert tre forskjellige inspirasjonsfester med fokus på spareplanen «Golden heart». Disse festene hadde svært forskjellige rammer; fra en som ble arrangert med den bibelske overskriften «Jerusalem over min høyeste glede» som gjennomgangstone, til en annen med den mer uhøytidelige overskriften «Da jeg var ung».

I 2014 ble det også arrangert bryllupsfester, begravelser og femti-års jubileer på Fredfoss, og en egen St. Hans feiring på Sørli i Holleia. For øvrig hadde menigheten anledning til å dele gleden med hele 12 familier, som opplevde familieforøkelse dette året.