BKM Eiker har en lang historie der fellesskapet alltid har stått sterkt, og felles prosjekter har knyttet oss sammen. Vi har erfart rekkevidden av hva vi kan få til når vi står samlet, og sånn sett er arbeidet med å opprettholde framdrift og fokus på menighetens spareplan «Golden Heart» et godt virkemiddel. Dette bidrar definitivt til at det gode fellesskapet vårt styrkes, og delingen av interesse og innsats for denne omfattende fondsbyggingen er med på å oppheve skiller mellom alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi har et mål om at det skal være rom for trivsel og deltakelse for hele bredden av menigheten, og opplever at det nettopp er dette som skjer gjennom det fokuset vi har valgt.

2014 ble nok et godt og innholdsrikt år for BKM Eiker, preget av trivsel på mange forskjellige arenaer. Det er tydelig at alle generasjoner, men kanskje særlig barna og de unge setter pris på det brede aktivitets- og opplevelsestilbudet vi har. Vi anser det som et sunnhetstegn at denne aldersgruppen selv søker til menighetens aktiviteter, og ønsker derfor å opprettholde solid og god kvalitet på det vi organiserer. Her har vi spesielt rettet oppmerksomheten mot å utvikle tilbudet vårt til å ivareta alles interesser og evner, slik at alle kan delta på samme premisser.

Jeg ønsker å sende en takk til hvert enkelt medlem for engasjement, begeistring og dedikert innsats gjennom hele 2014. Takk for giverglede både når det gjelder arbeidsinnsats, tidsressurser og økonomiske midler, og takk for den berikelse hver enkelt sin tilstedeværelse er for helheten iblant oss.

2015 Trond