Felles fokus blant familie og venner

Den vellykkede spareformen Golden Heart – der målet er å sikre økonomisk forutsigbarhet og trygghet for menighetsdriften, har i mange år vært en av de viktigste felles prosjektene i BCC, og dermed også for BKM Eiker. Spareformen er beskrevet nærmere i BCCs årsrapport for 2014 .

Inspirert av flere andre lokalmenigheter knyttet til BCC, har også eikværingene gjort dette til sin hjertesak. Mange enkeltmedlemmer og familier har valgt å etablere frivillige intensjonsavtaler med BKM Eiker, noe som innebærer en individuell spareplan som man selv holder oversikt over og følger opp. Edel og Thorleif Østmoen fra Hokksund er blant de som har gått inn for en slik personlig bidragsplan. Sammen med sine fire hjemmeværende barn deltar de i ordningen, og de kan fortelle om travle, men meningsfulle hverdager, preget av felles fokus og positivt engasjement. «Hvis vi skal følge opp spareplanen vår, er det nødvendig at både «ung og gammel» i huset vårt bidrar med ekstrajobber og innsats», forteller Thorleif. «Det går jo ikke av seg selv. Prioriteringene i hverdagslivet blir naturlig nok preget av dette, men for vår del er har dette bare vært positivt. Vi opplever at det å dele interesse og motivasjon for en felles sak gir god stemning og godt samhold oss imellom, både som ektepar og i forholdet til barna våre.»

Østmoen 375x920

Familien Østmoen er klinkende klare på hva som er hovedmotivasjonen deres for å delta i prosjektet. Dette handler om muligheten til å sikre gode rammevilkår for at spesielt barn og ungdommer kan trives og utvikles i menigheten. Både Edel og Thorleif har trådd sine barnesko i menigheten, og vet hva det betyr å vokse opp i et støttende og inkluderende miljø der kristentroen er sentral. «Når vi tenker på alt det vi selv har fått i menigheten, blir vi både takknemlige og ydmyke. Det handler om livsglede, trygghet, tusenvis av gode opplevelser, kloke råd og veiledning, alt dette som har gitt oss muligheten til å leve et meningsfullt og interessant liv. For vår del blir det ikke så vanskelig å være med å gjøre noe ekstra til beste for fellesskapet i menigheten – dette er på en måte vår mulighet til å gi noe tilbake av det vi allerede har fått!

Østmoen dugnad 200x920

På ekstrajobbene som familien tar for å opprettholde sin «Golden Heart-plan», treffer de venner og likesinnede med samme fokus, og de understreker at dette også styrker motivasjon og gir en ekstra dimensjon til deltakelsen: «Det at vi er i samme situasjon som de vi jobber sammen med, og det fellesskapet vi opplever når vi møtes i praktisk arbeid, styrker både fysisk og mental helse,» avslutter det entusiastiske ekteparet. «Dessuten gir dette oss følelsen av å være med på noe som er verdifullt for en større enhet enn bare vår egen familie. Og det tenker vi bare er sunt, i et samfunn som mer og mer utvikler seg i en egosentrisk retning, der man vanligvis har nok med seg selv og sin nærmeste krets. Vi tror ikke at vi taper på å gjøre noe for andre, tvert imot!»