Søndagsskolen er inndelt i to aldersgrupper, en for barn fra 4-6 år, og en for barn fra 7-12 år. Hver gruppe består av en flokk med glade og energiske barn, og et passende antall entusiastiske medarbeidere. Tidsramme for disse samlingene er ca 45 minutter.

Søndagsskolen er en arena hvor barna trives og får gode opplevelser sammen med andre barn. Barna har engasjerte ledere som møter dem med interesse og forståelse. Søndagskolen legger grunnlaget for nye erfaringer og kunnskap innen den kristne barnetro. Søndagsskolen bygger bro mellom Bibelen og barnas hverdag, og inspirerer dem til å ta vare på de gode, kristelige verdiene i livet. Generelle, etiske temaer som eksempelvis respekt, solidaritet, mobbing, empati og omtenksomhet tas jevnlig opp.

Barn D 290x920