Mange av barna i BKM Eiker deltar ukentlig i aktiviteter i regi av de selvstendige foreningene Aktivitetsklubben Eiker og idrettsklubben Frisk Eiker. Disse foreningene har et bredt sports-  aktivitets- og opplevelsestilbud for barn. For mer informasjon, se foreningenes egne hjemmesider friskeiker.no og eiker.aktivitetsklubben.org

 

Barn C 290x920