Trosopplæringen er et tilbud til jenter og gutter det året de fyller 15 år. Opplæringen gir rom for nysgjerrighet, undring og dialog rundt små og store spørsmål, og viktige eksistensielle livsvalg.

I løpet av semesteret fra januar til april, arrangeres det en rekke egne samlinger, der ulike temaer ble belyst gjennom samtaler, film og oppgaver relatert til ungdommenes egen hverdag. Trosopplæringen avsluttes med en stor fest i begynnelsen av mai, med ungdommene selv som hedersgjester blant familie og venner.

Ungdom C 360x920

4 jenter og 3 gutter deltok på Trosopplæringen i 2014, som strakte seg fra januar til april og inneholdt 10 samlinger med varierende innhold. På en av samlingene gikk turen til BCCs historiske senter på Brunstad, der ungdommene fikk de et innblikk i menighetens historie, verdigrunnlag og bibelforståelse. En annen samling var organisert som temakveld om Israel fra et bibelsk perspektiv, med et historisk og kulturelt tilsnitt.

Et annet høydepunkt var hytteturen til Eggedal, med tid både til utendørs action, sosialt samvær og samtaler ved peisvarmen på kveldene. Opplæringsperioden ble avsluttet med en strålende festdag på Fredfoss i begynnelsen av mai, omgitt av over venner og familie.