Dette tilbudet går til alle i alderen 13-18 år. Innholdet spenner fra sportsaktiviteter og spennende reiser og opplevelser, til praktisk arbeid. Målet med tilbudet er å motvirke passivitet og likegyldighet, og skape mestringsfølelse og fellesskap.

U18 A 290x920

U18 ledes av litt eldre ungdommer, og på den måten bygges det gode og varige tillitsrelasjoner mellom aldersgruppene. Dette er et svært populært tiltak, og de yngre ungdommene viser at de setter pris på det gjennom å møte opp og engasjere seg i aktiviteter, opplevelser og arbeidsinnsats.

I 2014 hadde ungdomsprogrammet U18 65 deltakere og 25 ledere, som var sammen om en rekke aktiviteter og opplevelser.

U18 B 290x920

Denne gruppas faste samlinger på mandagskveldene ble i 2014 blant annet brukt til å legge ned en betydelig arbeidsinnsats til felles beste. I tillegg til at det var lagt til rette for en rekke spesielle aktivitetskvelder; fra en opplevelsesrik Oslotur til uhøytidelig konkurransemoro i lokalmiljøet. Det ble også arrangert flere weekend-turer, og en felles vintertur til Eggedal, med skilek og ekstremsport i snøfylte omgivelser. I august hadde dessuten jentene en egen opplevelsestur til Fredrikstad, mens guttene var på kanotur på Hadeland.

Ungdom B 360x920

Hovedansvarlige for U18 programmet i 2014 fra Henning Schinnes og Andreas Eriksen.