BKM Eiker utvikler seg kontinuerlig både i organisering og aktivitetstilbud. Vi arbeider målrettet for å dekke alle behov, både på kort og lang sikt. Vår ambisjon er at alle barn og ungdom til en hver tid skal ha et meningsfylt aktivitetstilbud. Det skal være tilpasset ulike interesser og behov, i et sunt og positivt miljø som er tuftet på kristne verdier.

Ved utgangen av 2014 var det ca 535 medlemmer i BKM Eiker. Av disse er 40% under 18 år og 75% under 36 år. De siste 15 år har antall medlemmer økt betydelig og våre vekstprognoser anslår at vi i 2020 vil være ca 635 medlemmer, 2025 ca 720 medlemmer og i 2030 ca 800 medlemmer.

For å kunne jobbe målrettet med å dekke fremtidige behov startet styret arbeidet med en langtidsstrategi i 2009. Hensikten er å kunne være i forkant med å utvikle løsninger og fasiliteter som er egnet for den vekst og utvikling vi ser vil komme i et 2030-perspektiv.