Barnas aktiviteter og prosjekter

Ønsket om at barna skal være en aktiv del av det som skjer i fellesskapet, har lang tradisjon i BKM Eiker, og øvelser fram mot små eller store opptredener og prosjekter er en naturlig del av tilbudet til barna. I den forbindelsen ble det i 2015 etablert en viktig nyvinning, nemlig barnekoret. Dette koret tar utgangspunkt i barnas egne forutsetninger og premisser, og skal gi mulighet for de som har lyst til det å prøve seg både på soloer og duetter. Barnekoret øvde i 2015 fram mot en sommerkonsert og en julekonsert, der programmene var spekket med friske toner fra barn som tydelig trivdes på scenen.

I 2015 var 103 barn mellom 4 og 12 år tilknyttet BKM Eiker. Aida og Mary Liss Jansen hadde ansvaret for å planlegge og lede søndagsskolen for denne gruppa, sammen med sine medarbeidere. Mye av aktivitetene for denne gruppen drives også av foreningen Aktivitetsklubben Eiker og Frisk Eiker

Les mer om vårt arbeid med barna på vår hovedside.