Frivillighet i sentrum

Frivilligheten har alltid stått sentralt i BKM Eiker, en tradisjon som er ført videre fra menighetens begynnelse på 1920-tallet. Gleden ved å bidra med sine evner og ressurser er drivkraften til våre medlemmer. Felles innsats mot felles mål skaper gode resultater og relasjoner. Vi opplever at arbeidet som drives er en hjertesak for våre medlemmer, og ut i fra ulike evner og interesser legges det ned stor arbeidsinnsats på mange forskjellige områder.

Vi oppmuntrer ungdom fra 17 år til å være mentorer for de som er yngre, sammen med eldre ungdom og voksne som har ansvar for ulike oppgaver og aktiviteter. På den måten lærer ungdommene å ta ansvar og å vise omsorg overfor andre, på samme måte som de fleste selv har opplevd som barn i menigheten. Vi ser at ungdommenes positive engasjement motvirker passivitet, og at det også forebygger negativ adferd og destruktive ungdomskulturer.

Vi vil også i årene fremover legge best mulig tilrette for de som vil gjøre en frivillig innsats, og ha samlinger for å undervise og motivere de som vil bidra. Siden mye av arbeidet er knyttet til aktiviteter for barn og ungdom, er barnas trygghet og sikkerhet det viktigste. Vi vil fremover forsterke dette arbeidet, og også implementere retningslinjer som er utarbeidet fra BCC sentralt om “Strategi- og handlingsplan for grenseoverskridende atferd, vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom“.

Vi tror frivillig arbeidsinnsats også i fremtiden vil være bærebjelken i vår virksomhet, og pr. i dag har vi ingen lønnende stillinger.