Våre samlinger

I tillegg til møte og barnemøte på søndager, ble det også i 2016 arrangert en rekke fester og begivenheter for menigheten i Eiker. Oppgaven som drivermenighet i “Golden Heart” aksjonen og som arrangør av den store “Togfesten” på Brunstad sommeren 2017, satte også på mange måter sitt preg på 2016. Kort oppsummert ble det i 2016 arrangert 4 inspirasjonsfester med fokus på innsamling til aksjonen, fire bryllupsfester, en 60 årsfest, to 50 årsfester, en begravelse og minnefest, samt en førjulsfest. Nedenfor sees et utvalg av bilder fra disse arrangementene.