Seniorgruppen

Seniorgruppen telte dette året ca. 50 personer over 60 år. Den faste «seniordugnaden» på mandager gikk sin gang gjennom hele 2015. Dette ga sosiale og engasjerte seniorer anledning til å delta i drifts- og vedlikeholdsoppgaver på Fredfoss, kombinert med romslige kaffepauser og gode samtaler.

Seniorene hadde i tillegg flere sosiale samlinger dette året, og var i flittige brukere av selskapslokalene i Haugegaarden. I april ble det arrangert busstur til Strømstad sammen med seniorvenner fra nabomenigheten BKM Drammen, og i desember gikk julebordet av stabelen i storsalen på Fredfoss. Hit var seniorgruppene både fra Drammen og Oslo/Follo invitert, og det ble en humørfylt og festlig feiring av julehøytiden, med alt som hører til i slike anledninger.

Her er noen bilder fra disse aktivitetene.