Nok et godt år er lagt bak oss

Et livskraftig fellesskap i stadig utvikling. Dette er et kjennetegn på BKM Eiker, som vi både er takknemlige for og stolte av. Vi opplever at den livskraften som finnes i menigheten blir synlig i praksis, og ser med glede på alt vi har fått til gjennom felles innsats og dedikert engasjement fra våre medlemmer.

For meg er det ikke tvil om at denne påfallende livskraften er forankret først og fremst i det kristne budskapet. Det er trosgrunnlaget vårt som holder oss sammen. Når enkeltmedlemmer med samme livssyn finner felles glede i å dele fest og hverdag med hverandre, og også ønsker å bidra med det man har mulighet til av økonomiske og menneskelige ressurser, viser det seg igjen og igjen at det nesten ikke finnes grenser for hva vi kan få til.

Men selv om årene som har gått har gitt oss mye, både når det gjelder gode mellommenneskelige relasjoner, flotte fasiliteter for menighetsdrift og med en solid økonomi, har vi ikke noe ønske om å hvile på våre laurbær. Menigheten i Eiker har et utpreget fremtids- og fremdriftsfokus, og vi ønsker å være i stadig utvikling. Jeg er glad for at denne dynamiske og innovative innstillingen preger vennene i lokalmenigheten, og ser fram til å være deltaker i de prosessene som også skal skje i tiden som kommer.

Når vi ser tilbake på 2015, er det helt på sin plass å rette en varm takk til hvert enkelt medlem i menigheten, som gjennom året som har gått har bidratt med helhjertet innsats og deltakelse som er preget av varme, giverglede og kjærlighet.

Takknemlig hilsen
Trond Eriksen / Forstander