Barnas aktiviteter og prosjekter

Dette året har nesten 100 barn deltatt i dette tilbudet, ledet av Liselinn Schinnes Ødegård og Simon Hole. Disse har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av faste søndagssamlinger sammen med flere dedikerte medarbeidere.

I løpet av året ble samlingene for den yngste gruppen (4-6 år) flyttet fra Haugegåren til en liten kinosal på Fredfoss, hvor audiovisuelle hjelpemidler i en større grad har gitt mulighet til å skape engasjement og understøtte tematikken som har vært tatt opp. Samlingene har bestått både av formidling, sang, samtale og ulike aktiviteter. Det har også vært gjennomført et spennende samarbeid med barna i BKM Para i Brasil, med utveksling av tegninger og bilder fra hverdag og menighetssamlinger.

Samlingene for barn i alderen 7-12 år har hatt fokus på formidling med ulike hjelpemidler og varierte fortellerteknikker. Her har også barna vært medvirkende, og deltatt aktivt i flere av oppleggene. Sammen med den forberedte formidlingsdelen, har det også vært satt av tid til felles måltid og aktivitetsmuligheter for denne aldersgruppen.

I tillegg til de aldersdelte gruppesamlingene, har barna også hatt et mer målrettet felles fokus i perioder, både i forbindelse med forberedelser til tema og aktiviteter som foregikk på sommerkonferansen på Brunstad, og når de har øvd inn sanger i til for eksempel julehøytiden.

I løpet av 2016 ble det dessuten kjøpt inn to hoppeslott, samt mye nytt hobbymateriell og rekvisitter til bruk i ulike leker og aktiviteter.