Vår deltagelse på Brunstad

Brunstad har alltid hatt stor betydning for oss og for de som tilhører vår menighet. Deltagelsen på BCC sine arrangementer er derfor stor, og for de aller fleste er disse arrangementene blant årets høydepunkt. Mange av våre medlemmer har avtale om egen boenhet på Brunstad, som benyttes under konferanser og til ferie. Det er også mange som har bestilt og venter på å få tildelt boenhet de neste årene.

Deler av innsamlingsaksjonen “Golden Heart” som vi driver lokalet, vil også bidra til å realisere deler av den omfattende utbyggingen som skjer på Brunstad. For oss er Brunstad det viktigste samlingsstedet for inspirasjon og motivasjon, både som menighet og som enkeltpersoner.

Listen over antall deltakere fra BKM Eiker på BCC sine konferanser i 2016 kan bekrefte dette. Ved inngangen til 2016 var det ca. 566 medlemmer i BKM Eiker, og av disse deltok følgende på årets konferanser:

Nyttårskonferanse – 507 personer
Kvinnekonferanse i mars- 205 personer
Påskekonferanse – 485 personer
Pinsekonferanse – 403 personer
Sommerkonferanse juli – 526 personer
Mannskonferanse oktober – 212 personer