Forstander ser tilbake – og fremover

Når vi nok en gang ser tilbake på et menighetsår i BKM Eiker, er det som alltid med glede og takknemlighet. Det er da godt å vite at vi har gjort det vi kan for å fylle også dette året med glede, trivsel, og et mangfold av varierte og positive opplevelser med vårt kristne trosgrunnlag som fundament og forankring.

Det har vært et på mange måter spennende og utviklende år for menigheten. Vi tok i juli fatt på oppgaven med å gå i bresjen for en verdensomfattende kampanje, som hadde til formål å inspirere lokalmenigheter til å være med å bidra i innsamlingen av midler til Golden Heart-aksjonen. Med den enkle metaforen «kom og bli med på togreisen» som utgangspunkt, har dette generert et enormt engasjement, og vi ser med spenning fram til hva resultatet vil bli mot den store “tog-festen” vi skal arrangere på Brunstad sommeren 2017.

Når vi ser fremover og inn i et nytt år, er det med ydmykhet vi tar fatt på de oppgaver som møter oss i et blomstrende menighetsliv. Med bakgrunn i det samholdet og den takknemligheten mange uttrykker for det vi sammen opplevde i 2016, er det med stor optimisme og pågangsmot vi går inn i et nytt år med de muligheter det vil gi oss, både som menighet og som enkeltpersoner.

Hjertelig takk til hver eneste en som har vært med på å gjøre dette til et år vi kan se tilbake på med begeistring og takk!        

Forstander Trond Eriksen