Frivillighet og mentorordning

Frivilligheten har alltid stått sterkt i BKM Eiker. En tradisjon som er videreført fra menighetens begynnelse på 1920-tallet. Vi opplever at gleden ved å bidra med evner og ressurser til fellesskapets beste er en sterk drivkraft. Felles innsats mot felles mål skaper store resultater og gode relasjoner. Frivillighetsarbeidet er rett og slett en hjertesak. Det økte aktivitetstilbudet, som spesielt er rettet mot barn og ungdom, drives med god kvalitet takket være enorm innsats fra alle frivillige.

Mentorordning | De siste årene har det fra BCC sentralt vært økt fokus på å oppmuntre ungdom fra 18 år til å være mentorer for barn og yngre ungdom. Mentorene tar sammen med voksne ledere ansvar for ulike oppgaver og aktiviteter. På den måten lærer ungdommene selv å bidra til fellesskapet og øve seg til å vise omsorg for andre. Slik de aller fleste selv har opplevd som barn i menigheten. Vi ser at ungdommenes bevisste og positive engasjement motvirker passivitet og forhindrer negativ adferd som ofte kan oppstå i ungdomsalderen.