Økonomi

Ved å klikke på bilde til høyre vil et dokument med følgende åpnes:

  • Styrets årsberetning
  • Resultatregnskap 2016
  • Balanse pr. 31.12.2016
  • Noter til regnskapet
  • Revisors beretning