Våre samlinger

I tillegg til møte og barnemøte på søndager, ble det også i 2016 arrangert en rekke fester og andre samlinger for menigheten i Eiker. Oppgaven som drivermenighet i “Golden Heart” aksjonen og som arrangør av den store “Togfesten” på Brunstad sommeren 2017, satte også sitt preg på flere av våre samlinger.

Kort oppsummert ble det i 2016 arrangert fire inspirasjonsfester med fokus på innsamling til aksjonen, fire bryllupsfester, en 60 årsfest, to 50 årsfester, en begravelse og minnefest, samt en førjulsfest. I november ble det arrangert en tur til Vestlia Resort. Nedenfor sees et utvalg av bilder fra noen av disse arrangementene.


Bildene nedenfor er fra turen til Vestlia Resort, som var for ekteparene og single over 30 år.