BARNAS SAMLINGER OG PROSJEKTER

115 jenter og gutter i alderen 4-12 år befant seg innenfor målgruppen for opplegg og samlinger tilrettelagt for barn i 2017. Disse deltok i et mangfold av opplevelser og aktiviteter, blant annet i regi av de selvstendige foreningene Aktivitetsklubben Eiker og Xercize Zport. Disse foreningene baserer seg på et kristent trosgrunnlag, og har et bredt sports-  aktivitets- og opplevelsestilbud for barn. De felles hovedsamlingene for barna blir arrangert innenfor en tidsramme på 45 minutter i forbindelse med våre søndagsmøter.


UNGDOMSKLUBBEN – NY ARENA FOR 11-12 ÅRINGER
Fra høsten 2017 fikk de eldste barna, dvs. 11- og 12-åringene, tilbud om å delta i en den nystartede «Ungdomsklubben», for å ha mulighet til å møtes i en kontekst som passer for dem som nærmer seg overgangen mellom barn og tenåring.

Dette tilbudet ble en kjærkommen endring for de eldste barna, og de fikk en ny møteplass i det som vanligvis er ungdommens fasiliteter. Der var de sammen med litt eldre ungdommer, som hadde ansvar for å skape en god og inkluderende atmosfære, og legge til rette for ulike aktiviteter i en uformell ramme, samtidig som det var mulighet til å ta opp aktuell tematikk for denne aldersgruppen.

LILLE OG STORE BARNEMØTE
På «Store barnemøte» (2-5 klasse) deltok det 56 barn, og på «Lille barnemøte» deltok 39. Formen på samlingene ble holdt over samme lest som tidligere. De startet gjerne med felles fokus på formidling av vårt kristne verdisyn ved hjelp av varierte virkemidler, før dette ble avløst av forskjellige aktiviteter.

DEN STORE TOGREISEN
Barna ble også inkludert i BKM Eikers spesielle satsing i 2017, i forbindelse med at vår menighet hadde ansvar for den verdensomfattende innsamlingsaksjonen kalt «Den store togreisen».

Når det felles menighetsfokuset så til de grader rettes på et spesielt område, er det naturlig at også barna blir engasjerte, og det ble i den forbindelsen skapt morsomme minner på togtur med museumstoget Krøderbanen, en festdag som blant annet innbefattet togrøveri med tidsriktige cowboyer, grillfest og gode opplevelser. Under selve togfestdagen på Brunstad, ble det arrangert en gedigen gatefest for barna mellom hyttene i hagebyen. Det var levende musikk å lytte til, tøffetog å kjøre med, tryllekunstnere å titte på, og gratis godteposer til alle, alt iscenesatt under fargerike flagg og vimpler som vaiet over gatene.