VÅR DELTAGELSE PÅ BRUNSTAD

BKM Eikers tilknytning til Brunstad, konferanse-  og feriesenteret, som drives av Oslofjord Convention Center, er sterk. BCC`s konferanser på stedet har også i 2017 hatt svært stor oppslutning blant lokalmenighetens medlemmer, noe nøkkeltallene fra antall påmeldte til arrangementene forteller om.

I løpet av året har utbyggingen på Brunstad gått stadig fremover, og mange av våre medlemmer har nå fått mulighet til å ta i bruk nye boenheter som de gjennom flere år har ventet på ferdigsstillelse av. Dette har vært en milepæl for mange enkeltpersoner og familier, som nå har fått et tilholdssted i forbindelse med arrangementene som nevnes over. Dette betyr mye for trivsel og deltakelse i samlinger som erfaringsmessig er viktige både personlig og for menigheten som helhet.

Deltakere fra Eiker i 2017:

Nyttårskonferanse – 347 pers.
Kvinnekonferanse – 190 pers.
Påskekonferanse – 337 pers.
Pinsekonferanse – 323 pers.
Sommerkonferanse – 499 pers.
Mannskonferanse  – 193 pers.