FORSTANDER SER TILBAKE -OG FREMOVER

Når vi ser tilbake på 2017, er det med vissheten om at dette har vært et spesielt år for BKM Eiker. Vi gikk inn i dette året som sentrale aktører og drivere i en verdensomfattende innsamlingsaksjon; kalt  «Den store togreisen», som da hadde pågått i et halvt år. At denne aksjonen, som begynte med en gryende ide i juli 2016 skulle få slike konsekvenser, hadde vi nok ikke sett for oss. Men, når den store togfesten endelig kom – og alle tanker, planer, øvelser og intenst arbeid munnet ut i et nesten overveldende resultat, vellykket på alle måter, satt vi igjen med stor glede og takknemlighet over det vi som lokalmenighet hadde fått være med på.

Personlig blir jeg rørt og takknemlig over alle enkeltmedlemmers dedikasjon når det kommer til det å være engasjert for menigheten og fellesskapets beste. Jeg opplever at vennene utstråler velvilje og positiv giverglede, både når det gjelder tid, krefter, økonomiske midler og andre ressurser.

Og jeg gleder meg over at vi kan feire noe av denne innsatsen i den felles festreisen vi har planlagt til Sør-Afrika tidlig i 2019!

Jeg ønsker til slutt å rette en hjertelig takk til alle som på forskjellige måter har vært med på å gjøre dette året til det det har blitt. Jeg vet at alt det som er gjort er solid forankret i en dedikert, grunnfestet tro på vårt kristne verdigrunnlag og hva som gir livet mening, og jeg er glad for at det fortsatt er slik i vår menighet.

Mitt ønske for alt det vi arbeider med og fokuserer på i året som kommer, er at hver enkelt skal kunne trives, blomstre og utvikle seg i et fellesskap preget av respekt, raushet og fremgang i alt det gode!

Forstander Trond Eriksen