VÅRE SAMLINGER

De faste samlingene, basert på møte og barnemøte på søndager, gikk sin gang gjennom hele 2017. I tillegg til dette ble det arrangert flere fester med forskjellige formål, med deltakerantall som spente fra 100 til 450.

De tre arrangementene som samlet flest deltakere, var feiringen av en 60 års jubilant, minnefest for en ung jente og den tradisjonsrike førjulsfesten. Dette forteller noe om det spennet menigheten lever og virker i. Alle livets sider rommes av fellesskapet, og menigheten deler opplevelser og samler seg – både om glede og sorg. Det ble for øvrig arrangert ytterligere to minnefester, et 80-års jubileum og to brylluper.

I forbindelse med forskjellige aksjoner og innsamlingsfokus, har BKM Eiker opparbeidet seg en solid tradisjon i å invitere til inspirasjonsfester. I 2017 ble det arrangert to festkvelder av denne typen, med ekstra oppmerksomhet rettet mot aksjonen «Den store togreisen», som er omtalt flere steder i årsrapporten.

Sang og musikk har tradisjonelt hatt en viktig plass i forbindelse med menighetens møter og samlinger. Allsang og solosang, underholdningsinnslag med band og orkester i forskjellige formater og sammenhenger blir satt pris på av mange medlemmer. Derfor var det et løft for hele menigheten når en liten gruppe med ungdommer tilknyttet utvekslingsprogrammet YEP (Youth Exchange Program) etablerte seg i Eiker høsten 2017. Dette er en internasjonal gruppe, bestående av jenter og gutter med ressurser og spesiell interesse innenfor musikk, som bruker et årelangt utenlandsopphold til å utvikle sin kompetanse i musisering og scene-erfaring. Ungdommene er tilknyttet Helge Ankers Musikkinstitutt i Hamar, som er en viktig opplæringsarena for denne typen grupper.

I tillegg til å bidra på våre interne samlinger og i musikkopplæring av lokale medlemmer i regi av foreningene Eiker Musikk og Eiker band, har også gruppen hatt en spilleavtale med en lokal scene. Der har de fått verdifull trening i å produsere og gjennomføre konserter, og er med dette blitt et spennende innslag i det lokale kulturlivet i Øvre Eiker.