UNGDOMSGRUPPEN

Fra aldersgruppen 13-35 år deltok rundt 230 personer regelmessig på samlinger, aktiviteter og opplegg i regi av ungdomsgruppen «Ung misjon». Dette inkluderer ukentlige møter, som vanligvis foregikk på onsdager, turer og fester, eget opplegg for de under 18 (U18) og trosopplæring for 14-åringene. I tillegg har et betydelig antall av ungdommene vært med i en eller flere selvstendige foreninger tilpasset forskjellige interesseområder.

Egne samlinger og fester  |  Dette året besto av mange felles møtepunkter for ungdommene, og spesielt tre festsamlinger trekkes frem som minnerike og viktige. I  mai ble det arrangert 16. mai-fest, der ungdommene feiret våren i stor stil, med mat, musikk, aktiviteter og alt som hører med. I oktober ble det arrangert en  takkefest som markerte at ledelsen av «Ung Misjon» ble erstatte av yngre krefter. I desember gikk så det store julebordet av stabelen, en festkveld som også dette året brakte fram den gode julestemningen.

Tur til London  |  Et tilbakevendende årlig høydepunkt for ungdommene, er fellesturene til ulike, spennende destinasjoner. I august 2017 ble kursen satt mot London, der opplevelsene formelig sto i kø for en aktiv flokk. I samarbeid med den engelske lokalmenigheten BCC Didcot, var det lagt et variert program, som blant annet inkluderte rebusløp i London, finkultur på Blenheim Palace, båttur på Themsen, kystopplevelser ved Swanage, og en kveldssamling på Garden House, BCC Didcots menighetssenter.

Showbidrag på «Den store togfesten»  |  En stor del av det første halvåret i 2017 gikk med til å forberede den store festen som skulle foregå under sommerkonferansen på Brunstad, som avslutning på innsamlingsaksjonen «Den store togreisen». I den forbindelse var mange av ungdommene engasjert med større og mindre oppgaver, og størst fokus fikk det spesielle showet som Eiker skulle bidra med fra scenen. Dette showet inneholdt en stor bredde av underholdningselementer; sang, dans og dramatiske og tekniske virkemidler. Gjennom jevnlige øvelser og iherdige forberedelser, ble resultatet et fyrverkeri av farger og livsglede, som gjorde stort inntrykk på publikum i storsalen på Brunstad.

U18 gjenoppstår  |  I 2015 ble ungdomsprogrammet U18 lagt ned i forbindelse med opprettelsen av selvstendige ungdomsforeninger som denne aldersgruppen da fikk tilbud om å delta i. Det viste seg imidlertid raskt at denne unike aktivitetsformen, med kombinasjon av opplevelser, turer, fellesskap og arbeid, ble savnet hos mange av ungdommene, og høsten 2017 ble konseptet derfor relansert. Dette passet også godt i forbindelse med muligheten til å spare opp midler til den enkeltes MyShare-konto.

Høsten 2017 ble det arrangert flere kombinerte tur- og arbeidshelger for U18, blant annet til vår skogseiendom Sørli i Holleia.

Trosopplæring  |  I løpet av årets første måneder, var 7 jenter og 4 gutter med på dette tilbudet med trosopplæring for tenåringer det året de fyller 15 år. Dette ble også i år en interessant periode for både ungdommene og lederne deres, der aktuell tematikk ble gjennomgått og drøftet i ukentlige samlinger. En av kveldene besøkte gruppen BCCs historiske forum på Brunstad, og en annen kveld hadde de et spennende foredrag om Israels plass i en kristen samfunnsforståelse. Hytteturen til Norefjell var også et høydepunkt i rekken av treffpunkter fram mot den avsluttende feiringen i mai.

Aktive foreninger  |  Som nevnt tidligere deltar svært mange av BKM Eikers ungdommer i en eller flere selvstendige interesseforeninger, med fokus på sport og fritidsaktiviteter. Dette har foregått i treninger og aktivitetskvelder, i grupper som spenner fra klatring og villmarksopplevelser til dans, musikk og media. Gruppene ledes av eldre ungdommer med spesiell interesse for de forskjellige aktivitetene.

I påsken 2017 var det stormønstring på Brunstad, da rundt 3000 ungdommer fra alle disse foreningene, både lokalt nasjonalt og internasjonalt møttes til Påskecamp – et arrangement med fokus på trivsel og aktiviteter kombinert med samlinger om et kristens budskap.