Samlinger og aktiviteter for barna

Ca. 120 jenter og gutter i alderen 4-12 år er målgruppen for barnas aktiviteter. Foruten barnemøte på søndagene, har barna et bredt spekter av aktiviteter gjennom hele uken. De fleste av disse aktivitetene skjer i regi av foreningene Aktivitetsklubben Eiker og Xercize Zport.

Lille og store barnemøte. På «Store barnemøte» (7-12 år) deltok opptil 60 barn, og på «Lille barnemøte» (4-6 år) deltok opptil 40 barn. Samlingene varer 45 minutter og de holdes under siste halvdel av søndagsmøte for hele menigheten. Samlingene starter som regel med formidling av det kristne budskap, gjerne ved hjelp av varierte virkemidler, etterfulgt av aktiviteter tilpasset barnas alder og interesser.

Arrangementer. I desember ble den tradisjonsrike «Førjulsfesten» arrangert på Fredfoss. I mars ble det arrangert en «Vinterdag» på Jøstansrud Gård og i juni ble det arrangert en «Sommerdag» på Fredfoss. Dette var aktivitetsdager for hele menigheten, som var spekket med aktiviteter for barna. Aktivitetsklubben arrangerte også to turer på høsten.

Brunstad.
For barna er nok BCC sine arrangementer på Brunstad/Oslofjord årets høydepunkter. Spesielt sommerukene på Oslofjord byr på en unik kombinasjon av trosopplæring, sang og musikk, sport, lek, bading og sosiale happeninger. Alle BCC sine arrangementer er godt tilrettelagt for barn og ungdom.