Økonomi

Klikk på bilde for å kunne lese:

  • Resultatregnskap 2018
  • Balanse pr. 31.12.2018
  • Noter til regnskapet
  • Revisors beretning