Våre samlinger

Gjennom 2018 ble det arrangert omlag 35 møter, fester og andre samlinger for våre medlemmer. Vi opplever stor oppslutning om arrangementene og god deltagelse fra unge, voksne og eldre medlemmer, både kvinner og menn. Den allsidige deltagelsen er berikende og inspirerende for våre samlinger. Foruten våre møter på søndager, som har et spesielt fokus på trosopplæring, ble det arrangert aktivitetsdager, aksjonsfester, åremålsdager, bryllup og Sankt Hans-feiring, for å nevne noe. Nedenfor følger et knippe bilder fra noen av disse arrangementene.