Ungdomsgruppen

For ungdom i alderen 13 år og oppover, var det i 2018 opptil 240 gutter og jenter som deltok på samlinger og aktiviteter i regi av ungdomsgruppen. Foruten ungdommenes egne møter på onsdager, som har fokus på trosopplæring, ble det i 2018 arrangert 16. mai-fest, mentorsamling, oppstartsfest for nytt kull i august og to forskjellige julebord. For de fleste ungdom var nok årets «Påskecamp» og «Nyttårscamp» på Brunstad/Oslofjord et høydepunkt. Med fokus på disse to campene og den forestående turen til Sør-Afrika i mars 2019, ble det ikke arrangert egen ungdomstur i 2018.

Mange ungdommer deltar også på ukentlige aktiviteter innen sport, friluftsliv, sang/musikk, dans/drama og media, for å nevne noe. Dette er tilbud som organiseres av foreningene «Brunstad Ungdomsklubb» og «Xercize Zport».

Bibelundervisning (BU). Ungdom som fylte 15 år fikk også i år tilbud om å delta på BU. I 2018 var det 6 jenter og 2 gutter som deltok. BU drives av noen voksne og noen litt eldre ungdommer, som har ca 10 samlinger gjennom våren sammen med ungdommene. BU-samlingene tar for seg vårt trosgrunnlag, og det snakkes om og drøftes hvordan dette kan forstås og praktiseres som ungdom i vår tid. BU-deltakerne får også kunnskap om kristendommens historie, og ikke minst kjennskap til vår egen menighets historie. Flere av BU-kveldene er hjemme hos noen, så litt god servering hører som regel med på disse kveldene. I løpet semesteret var BU også på noen turer og aktiviteter, før det hele ble avsluttet med en høytidelig fest sammen med familiene og menigheten.