ØKONOMI

Klikk på årsrapporten for å lese:

  • Aktivitetsregnskap 2019
  • Balanse pr. 31.12.2019
  • Regnskapsprinsipper
  • Noter til regnskapet
  • Fullstedighetserklæring