TRYGGE BARN – DE VOKSNES ANSVAR

I BKM Eiker har vi en AMUH-gruppe (Arbeidsgruppe Mot Uønskede Hendelser) som består av en kvinne og to menn i alderen 28-50 år. AMUH-gruppen har ansvaret for at strategiplanen «TRYGGE BARN – DE VOKSNES ANSVAR», utarbeidet av BCC sentralt, blir fulgt opp og etterlevd i vår organisasjon.

Strategiplanen omhandler opplysning, forebygging og rutiner for håndtering av eventuelle krenkelser, seksuelle grenseoverskridelser og overgrep. Det arbeides med forståelse, bevisstgjøring og åpenhet rundt disse temaene.

«AMUH-arbeidet skal sikre at våre aktivitetstilbud for barn og unge skal foregå i et trygt oppvekstmiljø.»

September 2019 ble det holdt et grunnkurs for å gi alle voksne i vår organisasjon en felles forståelse for utfordringer knyttet til dette viktige temaet. Kurset var obligatorisk for alle som arbeider med aktiviteter for barn og ungdom i BKM Eiker, samt alle lokale foreninger som er knyttet til vårt trossamfunn. På kurset deltok 150 personer.

Hvert år arrangeres det en fagdag/kurs med aktuelle temaer. Mentorer som er engasjert i aktiviteter med barn og ungdom plikter å delta på disse kursene, som en del av det å være godkjent mentor.

For oss er det viktig å ikke undervurdere risikoen for at det kan forekomme seksuelle krenkelser og grenseoverskridende atferd innenfor alle type organisasjoner og trossamfunn.

Mangel på kunnskap er en betydelig risikofaktor i forhold til forebygging, mulighet for avdekking og kvaliteten i oppfølgingen av aktuelle saker.

TRYGGE BARN – DE VOKSNES ANSVAR

I BKM Eiker har vi en AMUH-gruppe (Arbeidsgruppe Mot Uønskede Hendelser) som består av en kvinne og to menn i alderen 28-50 år. AMUH-gruppen har ansvaret for at strategiplanen «TRYGGE BARN – DE VOKSNES ANSVAR», som er utarbeidet av BCC sentralt, blir fulgt opp og etterlevd i vår organisasjon.

Strategiplanen omhandler opplysning, forebygging og rutiner for håndtering av eventuelle krenkelser, seksuelle grenseoverskridelser og overgrep. Det arbeides med forståelse, bevisstgjøring og åpenhet rundt disse temaene.

«AMUH-arbeidet skal sikre at våre aktivitetstilbud for barn og unge skal foregå i et trygt oppvekstmiljø.»

I september 2019 ble det gjennomført et grunnkurs for å gi alle voksne i vår organisasjon en felles forståelse for utfordringer knyttet til viktige temaet. Kurset er obligatorisk for alle som arbeider med aktiviteter for barn og ungdom i BKM Eiker, samt alle lokale foreninger som er knyttet til vår menighet. På kurset deltok 150 personer.

Oppfølgingen av dette utføres kontinuerlig av AMUH-gruppen. Hvert år arrangeres det en fagdag/kurs med aktuelle temaer. Mentorer som er engasjert i aktiviteter med barn og ungdom må delta på disse kursene, som en del av det å være godkjent mentor.

For oss er det viktig å ikke undervurdere risikoen for at det kan forekomme seksuelle krenkelser og grenseoverskridende atferd, innenfor alle organisasjoner og trossamfunn.

Mangel på kunnskap er en betydelig risikofaktor i forhold til forebygging, mulighet for avdekking og kvalitet i oppfølging av de ødeleggende kreftene dette er for et hvert samfunn.