FRA STYRET

BKM Eiker er en ideell forening med et kristent formål. Våre aktiviteter har derfor som mål at medlemmene skal bli inspirert til å leve et aktivt og samfunnsnyttig liv basert på et kristent trosgrunnlag. Oppslutningen om våre aktiviteter viser at mange prioriterer og verdsetter dette høyt, og at mange opplever tilhørighet gjennom felles tro. Aktivitetsnivået i BKM Eiker er høyt, og medlemsantallet øker jevnt. Ved utgangen av 2020 hadde foreningen 635 medlemmer. Rundt 50% av disse er under 25 år og 35% under 18 år.

En av styrets hovedoppgaver er å legge til rette for samlinger og aktiviteter som favner alle foreningens medlemmer. Styret skal også sørge for at foreningen til enhver tid har nødvendige rammer som muliggjør dette, både økonomisk og praktisk. Foreningen leier lokaler på Fredfoss Kulturpark i Vestfossen, på Jøstansrud gård på Darbu og skogseiendommen Sørli i Holleia i Modum.

Foreningens ­inntekter er i hovedsak gaver fra privatpersoner og bedrifter. For 2020 utgjorde dette ca. 14,6 mill. mot ca. 9,8 mill. i 2019.

Av disse inntektene er ca. 2,5 millioner gitt til BCC, for å understøtte den omfattende misjonsvirksomheten som drives over hele verden. Det er gitt økonomisk støtte til samarbeidende foreninger som organiserer aktiviteter for barn og ungdom. Til sammen utgjorde denne støtten kr. 550.000,- i 2020.

BKM Eikers virksomhet drives ved dugnadsinnsats av medlemmene og det er ingen som utfører lønnet arbeid. Aktivitetsregnskapet for 2020 viser en formålsprosent på ca. 97%, som viser hvor mye av gaveinntektene som faktisk blir brukt til å oppfylle foreningens ideelle formål.

Styret vil takke alle medlemmer for arbeidsinnsats og giverglede i 2020. Dette er av avgjørende betydning for at vi kan tilby et variert og innholdsrikt aktivitetstilbud.

BKM Eiker er en ideell forening med et kristent formål. Våre aktiviteter har derfor som mål at medlemmene skal bli inspirert til å leve et aktivt og samfunnsnyttig liv basert på et kristent trosgrunnlag. Oppslutningen om våre aktiviteter viser at mange prioriterer og verdsetter dette høyt, og at mange opplever tilhørighet gjennom felles tro. Aktivitetsnivået i BKM Eiker er høyt, og medlemsantallet øker jevnt. Ved utgangen av 2020 hadde foreningen 635 medlemmer. Rundt 50% av disse er under 25 år og 35% under 18 år.

En av styrets hovedoppgaver er å legge til rette for samlinger og aktiviteter som favner alle foreningens medlemmer. Styret skal også sørge for at foreningen til enhver tid har nødvendige rammer som muliggjør dette, både økonomisk og praktisk. Foreningen leier lokaler på Fredfoss Kulturpark i Vestfossen, på Jøstansrud gård på Darbu og skogseiendommen Sørli i Holleia i Modum.

Foreningens ­inntekter er i hovedsak gaver fra privatpersoner og bedrifter. For 2020 utgjorde dette ca. 14,6 mill. mot ca. 9,8 mill. i 2019.

Av disse inntektene er ca. 2,5 millioner gitt til BCC, for å understøtte den omfattende misjonsvirksomheten som drives over hele verden. Det er gitt økonomisk støtte til samarbeidende foreninger som organiserer aktiviteter for barn og ungdom. Til sammen utgjorde denne støtten kr. 550.000,- i 2020.

BKM Eikers virksomhet drives ved dugnadsinnsats av medlemmene og det er ingen som utfører lønnet arbeid. Aktivitetsregnskapet for 2020 viser en formålsprosent på ca. 97%, som viser hvor mye av gaveinntektene som faktisk blir brukt til å oppfylle foreningens ideelle formål.

Styret vil takke alle medlemmer for arbeidsinnsats og giverglede i 2020. Dette er av avgjørende betydning for at vi kan tilby et allsidig og godt aktivitetstilbud.