Brunstad

Brunstad i Melsomvik har alltid hatt en spesiell plass i hjerte og sinn hos BKM Eikers medlemmer. Der har mange av medlemmene både feriert og deltatt på årlige konferanser helt siden 1950-tallet, og fortsatt er det blant årets desiderte høydepunkt å reise ut dit og være sammen med tros- og meningsfeller over korte eller lengre perioder. Stedet har gått fra å være en provisorisk campingplass for noen titalls venner, til et veldrevet konferanse- og feriesenter for tusenvis av mennesker, stadig under utvikling.

Brunstad Kristelige Menighets arrangementer på stedet, konsentrerer seg rundt store konferanser blant annet i forbindelse med nyttår, påske og i sommersesongen. Den korte, geografiske avstanden gjør det mulig for BKM Eikers medlemmer å delta i stor utstrekning på disse konferansene, og mange er også med og bidrar i oppgaver knyttet til enkeltprosjekter eller driftsmessige oppgaver.

Fullsatt konferansesal på Brunstad med 6800 mennesker
Fra finalen i “Outdoor Challenge” under sommerstevnet.
Et barnekor synger på Barnestevnet om sommeren.
Fra en volleyball-turnering på Brunstad.