Våre samlinger

BKM Eikers hovedarena for felles samling er de ukentlige søndagsmøtene. Her er hele menighetens bredde til stede; både barn, unge, voksne og eldre. På disse samlingene legges det vekt på oppmuntring og undervisning i vår kristne troslære, formidlet gjennom bønn, sang, forkynnelse og andre, tidsaktuelle virkemidler.

Målet er at disse samlingene skal ha en trygg og inkluderende form, der alle deltakere kjenner seg ivaretatt, og kan medvirke ut i fra forutsetningene. Derfor er det også lagt til rette for en egen del med tilpasset søndagsskole for aldersgruppen 4-12 år, det settes av rom og tid etter møtene til uformell relasjonsbygging i kaffebaren og loungen, og det er mulighet for lek og fysisk utfoldelse i tilstøtende aktivitetsarealer.

I tillegg til søndagsmøtene gjennomfører også menigheten en rekke fester, arrangementer og markeringer. Dette kan være alt fra bryllup, jubileer og minnefester, til inspirasjonsfester og samling om spesielle høytidsdager. Denne typen arrangementer gir gode muligheter til musikalske og kulturelle innslag som viser kreativiteten og mangfoldet blant medlemmene. Her finnes det passende arenaer der ikke minst barn og unge har muligheter til å bruke talent og evner til glede for andre.