Seniorene – de over 60

Denne gruppen består av de som har levd en stund, og som gjennom liv og tjeneste har lagt grunnlaget for det yrende friske fellesskapet som kjennetegner menigheten i dag. De deltar på de fleste av menighetens felles arenaer, og i tillegg blir det arrangert egne treff for dem. På disse treffene settes av tid og rom til å snakke sammen, dele felles minner fra et langt liv, og delta i passende aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Det skal være meningsfullt og godt å være senior i BKM Eiker, og denne gruppen er en levende og virksom del av menighetslivet.

Båttur på Eikern
Båttur på Eikeren
Dugnad på Fredfoss
Dugnad på Fredfoss
På tur i Budapest
På tur i Budapest