Ungdom fra 13-35 år

Ungdomsgruppen består av ungdommer i alderen 13-35 år. Hver onsdag kveld har de en egen samling med trosoppbyggelse etterfulgt av ungdomskafé og aktiviteter. Gode fellesopplevelser og spennende utfordringer i et trygt og inkluderende ungdomsmiljø, danner rammene for ungdomsgruppa. Lederne i denne gruppa bidrar med driv og kreativitet, som igjen gir mye trivsel til det unge fellesskapet.

Trosopplæring

Trosopplæringen er et tilbud til jenter og gutter det året de fyller 15 år. Opplæringen gir rom for nysgjerrighet, undring og dialog rundt små og store spørsmål, og viktige eksistensielle livsvalg.

I løpet av semesteret fra januar til april, arrangeres det en rekke egne samlinger, der ulike temaer ble belyst gjennom samtaler, film og oppgaver relatert til ungdommenes egen hverdag. Trosopplæringen avsluttes med en stor fest i begynnelsen av mai, med ungdommene selv som hedersgjester blant familie og venner.

Sport og fritidstilbud for ungdom

I løpet av høsten 2015 ble det etablert mange nye ungdomsaktiviteter for ungdom i alderen 13-20 år.  Aktivitetene drives av selvstendige organisasjoner som BKM Eiker har et godt samarbeid med. Disse foreningene deler også vår visjon om å tilby ungdom helsefremmende og forebyggende aktiviteter, og bidra til sunne, kristne ungdomsmiljøer.

I tillegg til mange idrettsaktiviteter er det mulig å delta i reisegruppen «The Travelers», ekstremsportgruppen «Adventure Sport», utegruppene «Friluft Eiker» og «Eiker Villmark», dansegruppen «Revolution Crew», og mediagruppen «Eiker Musikk og media».

I BKM Eiker er nå de aller fleste av medlemmene mellom 13 og 20 år deltakere i en eller flere av disse lokalforeningene, og dette er blitt en populær og viktig del av hverdagen for denne aldersgruppen.